καλωσήρθατε

welcome

Γεώργιος Πολιουδάκης

Σταυρωμένος
74 100 Ρέθυμνο

Τ. Θ. 534 74102 Ρεθυμνο

τηλ. 2831 071 984 & 2831 072 345
fax 2831 073 999