Γεώργιος Πολιουδάκης Σταυρωμένος
74 100 Ρέθυμνο
Τ. Θ. 534
74102 Ρεθυμνο

τηλ. 2831 071 984
2831 072 345
fax 2831 073 999

Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία Γεώργιος Πολιουδάκης και ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 14/02/1991 με έδρα την περιοχή Σταυρωμένου του Δήμου Ρεθύμνης με σκοπό την εκμετάλλευση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων για την παραγωγή δρεπτών ανθοκομικών προϊόντων.

Σήμερα προβάλει μια μοντέρνα επένδυση σε μια έκταση 20 στρεμμάτων με σύγχρονα θερμοκήπια στις περιοχές Σταυρωμένου και Λατζιμά με κομμένα άνθη και φυτά σε γλάστρα.

Η εταιρεία από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στον κλάδο της ανθοκομίας καθιέρωσε ένα δυναμικό προφίλ στην τοπική αγορά λόγω της υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας των εταίρων αλλά και των εργαζομένων της.

Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται από Η/Υ ώστε να εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών. Εφαρμόζεται κλειστό σύστημα υδροπονίας όπως επίσης ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των φυτών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τα παραπάνω έχει επιτευχθεί:

  • Σταθερή για όλο το χρόνο ποιότητα και υψηλή διατηρησημότητα των λουλουδιών
  • Μείωση του κόστους παραγωγής
  • Ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό
  • Προστασία του περιβάλλοντος