Γεώργιος Πολιουδάκης Σταυρωμένος
74 100 Ρέθυμνο
Τ. Θ. 534
74102 Ρεθυμνο
τηλ. 2831 071 984
2831 072 345
fax 2831 073 999

Προϊόντα : Χρυσάνθεμα